Tag Archives: Luật Đất Đai Và Xây Dựng

Thủ tục và thời gian làm sổ hồng được quy định thế nào?

1. Khoản 6, Điều 50 Luật đất đai quy định: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, […]

Xây dựng nhà thờ họ dòng tộc có cần phải xin phép không?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 thì: Việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng. Và theo quy định tại Điều 89 Luật Xây dựng 2014 thì khi […]

Dựng nhà tôn, nhà tạm có cần phải xin giấy phép xây dựng không?

Hiện nay công trình tạm, nhà tạm xuất hiện rất nhiều và để đảm bảo cho những công trình tạm, nhà tạm được sử dụng và được cấp phép xây dựng theo đúng quy định thì pháp luật đã đưa ra những điều khoản, những quy định về việc xây dựng, thủ tục cấp giấy […]

0909.707.445
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon